feines

logoIntaglio prints        Jordi Rosés & Pilar Lloret
return

Patronat Municipal de Cultura Mataró

line

Ignasi Aballí Jordi Abelló Sergi Aguilar Margarita Andreu Ricard Aymà Álvar Calvet Miguel Ángel Collazos Domènec Santi Erill Carme Garolera Concha Jeréz Xavier Mallofred Cori Marcader Eva Marín Manel Margalef Dani Montlleó Begoña Montalban Ester Partegás Carlos Pazos Javier Peñafiel Gemma Pont Ita Puig Carles Pujol Glòria Safont-Tria Mireia Sellarés Alicia Vela Monica Vilert

  Aquestes edicions van ser realitzades arrel  de les exposicions organitzades pel Patronat de Cultura a Can Palauet, durant els anys 1997 al 2000, amb la participació dels artistes següents:
  abelli Ignasi Aballí

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Margarita Andreu

Ricard Aymà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  abello Jordi Abelló

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

Santi Erill

Carme Garolera

Concha Jeréz

Cori Marcader

  Margarita Andreu Margarita Andreu

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Begoña Montalban

Ester Partegás

Carlos Pazos

Javier Peñafiel

  Ricard Aymà Ricard Aymà

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Glòria Safont-Tria

Mireia Sellarés

Alicia Vela

Monica Vilert

  Àlvar Calvet Álvar Calvet

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Margarita Andreu

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

Miguel Ángel Collazos Miguel Ángel Collazos

Santi Erill

Carme Garolera

Concha Jeréz

Cori Marcader

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Domènec Domènec

Begoña Montalban

Ester Partegás

Carlos Pazos

Javier Peñafiel

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Santi Erill

Santi Erill

 

Glòria Safont-Tria

Mireia Sellarés

Alicia Vela

Monica Vilert

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Carme Garolera

Carme Garolera

 

Margarita Andreu

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

 

Concha Jeréz

Concha Jeréz

 

Santi Erill

Carme Garolera

Concha Jeréz

Cori Marcader

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Cori Marcader

 

Cori Marcader

Begoña Montalban

Ester Partegás

Carlos Pazos

Javier Peñafiel

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Glòria Safont-Tria

Eva Marín

 

Eva Marín

Mireia Sellarés

Alicia Vela

Monica Vilert

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Margarita Andreu

Manel Margalef

 

Manel Margalef

 

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

Santi Erill

Carme Garolera

Concha Jeréz

Dani Montlleó Dani Montlleó

Cori Marcader

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Begoña Montalban

Ester Partegás

Begoña Montalban

Begoña Montalban

 

Carlos Pazos

Javier Peñafiel

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Glòria Safont-Tria

Mireia Sellarés

Ester Partegàs

Ester Partegás

 

Alicia Vela

Monica Vilert

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Carlos Pazos

Carlos Pazos

 

Margarita Andreu

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

Santi Erill

Carme Garolera

patronat

Javier Peñafiel

 

Concha Jeréz

Cori Marcader

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Begoña Montalban

Gemma Pont

Gemma Pont

 

Ester Partegás

Carlos Pazos

Javier Peñafiel

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Glòria Safont-Tria

Ita Puig

Ita Puig

 

Mireia Sellarés

Alicia Vela

Monica Vilert

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Sergi Aguilar

Margarita Andreu

Carles Pujol

Carles Pujol

 

 

 

 

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

Domènec

Santi Erill

Carme Garolera

Concha Jeréz

Glòria Safont-Tria Glòria Safont-Tria

Cori Marcader

Eva Marín

Manel Margalef

Dani Montlleó

Begoña Montalban

Ester Partegás

Carlos Pazos

Mireia Sellarés Mireia Sellarés

Javier Peñafiel

Gemma Pont

Ita Puig

Carles Pujol

Glòria Safont-Tria

Alicia Vela Alicia Vela

Mireia Sellarés

Alicia Vela

Monica Vilert

Ignasi Aballí

Jordi Abelló

Monica Vilert Monica Vilert

Sergi Aguilar

Margarita Andreu

Ricard Aymà

Álvar Calvet

Miguel Ánge Collazos

mail CV
CV ayma calvet domenec erill marcader murtra
Margarita Andreu Ricard Aymà Álvar Calvet Domènec Santi Erill Cori Marcader Javier Peñafiel
pont puig pujol sellares vilert safont Jordi Abelló
Gemma Pont Ita Puig Carles Pujol Mireia Sellarés Monica Vilert Glòria Safont-Tria Manel Margalef
 
email   top next