logoObra gràfica        Jordi Rosés & Pilar Lloret  
 

 

line

Comprar

Close window

Murtra

 Comanda descripció                             

     Quantitat  

 

A continuació se li demanen  les seves dades  personals bàsiques de la seva compra.

Ompli tots els camps  i  premi enviar formulari. 

En poc  se l'hi  enviarà un  e-mail amb la confirmació de la  seva comanda així com una factura pro forma amb el total de les  despeses (Cos de l'obra + embalatge si s'escau + transport + IVA ); per la seva conformitat.

Tan aviat rebem  el seu vist i plau  a la nostra proposta, i els detalls de pagament; l'hi enviarem l'obra immediatament.

 
 

1   Dades personals

nom               

adreça           

població            codi postal 

país                

telèfon             

e-mail              

 
 

Dades de Lliurement    (a omplir només en cas de ser diferents a les dades personals) 

nom               

adreça          

població           codi postal 

país                

telèfon             

e-mail              

 

 
 

2  Modalitat de lliurement                                                                  

                        Recollir  a la seu de Murtra Edicions c/Ramon llull 23 08358 Arenys de Munt

                        Enviar per  U  P S o similar

 

 

Despeses de transport

Es tindrà que afegir al total les despeses corresponents segons el destí 

 

3  Sistema de pagament     

                        Contra reembossament només als països de la Unió Europea

                        Transferència bancària, En aquest cas se l'hi facilitarà la entitat bancària i el número de  compte.

 

 

4 Comentaris        

 
Condicions generals  de compra